Bách Thảo Dược

Liên hệ với bách thảo dược

Liên hệ với chúng tôi

Bách Thảo Dược

Mã số thuế : 0201880876

Địa chỉ : BT 06-23, Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bách Thảo Dược: 0888846969 Email: bachthaoduoc.com@gmail.com
IMG_GMP#I#IMG#ALT

Chứng nhận GMP của bộ y tế năm 2018

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Gửi phản hồi cho chúng tôi

Bách Thảo Dược - Địa chỉ gia công dược mỹ phẩm UY TÍN

(Bách Thảo Dược) 0888846969